WIXOO

Digest

GDC09展作品(海报类)

作者:佛山设计师官方门户 发布时间 10/01/08 来源 佛山设计师官方门户

海报类:

金奖:黄炳培

GDC09展作品(海报类)

 

银奖:黄金万两

作者:阮红杰

GDC09展作品(海报类)

 

银奖:第20届澳门艺术节

作者:洪骏业

GDC09展作品(海报类)

 

铜奖:中国当代版画展

作者:丁锋如

GDC09展作品(海报类)

 

铜奖:chinalife

作者:宋博渊

GDC09展作品(海报类)

 

优秀奖

靳叔和小康老师的作品

GDC09展作品(海报类)

 

 

同乡吴伟的作品

GDC09展作品(海报类)

 

设计师李冠霖的作品

 

 GDC09展作品(海报类)


GDC09展作品(海报类)


GDC09展作品(海报类)


GDC09展作品(海报类)


GDC09展作品(海报类)


GDC09展作品(海报类)


GDC09展作品(海报类)


GDC09展作品(海报类)


GDC09展作品(海报类)